Soubor nástrojů kampaně

Internetové stránky

Benefits

 • Internetové stránky jsou v současnosti oblíbeným, nezbytným nástrojem pro komunikaci s veřejností.
 • Díky nim můžete veškeré materiály kampaně (tiskové zprávy, letáky či videa) shromáždit na jednom místě.
 • Jsou-li internetové stránky dobře navrženy, motivují uživatele, aby se na ně vrátili a vyhledali si informace. Internetové stránky vám umožňují být v kontaktu s uživateli, například prostřednictvím komentářů.

Omezení

 • Abyste uživatele přiměli k opětovné návštěvě internetových stránek, musíte je pravidelně aktualizovat.
 • Mějte na paměti, že obsah, který zpřístupníte na internetu, je veřejně dostupný a může být obtížné sledovat a kontrolovat, jak určitý uživatel využije vámi poskytnuté informace.

Použít stávající internetové stránky, nebo vytvořit nové?

 • Jsou-li vaše internetové stránky zúčastněným stranám a cílovým skupinám dobře známé, může být z hlediska nákladů efektivnější vyhradit část stránek vaší kampani.
 • Není-li tomu tak, zvažte vytvoření zvláštních internetových stránek věnovaných kampani. To vám poskytne větší prostor pro vytvoření něčeho speciálního a kreativnějšího, než by bylo možné na internetových stránkách vaší organizace.

Co zahrnout

 • Máte-li vizuální identitu kampaně, použijte ji na internetových stránkách.
 • Uveďte logo kampaně, logo vaší organizace a loga partnerů.
 • Zajistěte, aby na internetových stránkách byly veškeré informační materiály vypracované pro kampaň k dispozici ve stáhnutelné formě.
 • Vyhraďte zvláštní sekci pro sdělovací prostředky. Uveďte veškeré důležité statistické údaje a fakta související s vaší kampaní, jakož i případové studie a kontaktní údaje „ambasadorů“ kampaně, pokud nějaké máte.
 • Mějte sekci s obrázky a videozáznamy, které lze stáhnout.
 • Vytvořte také sekci s novinkami uvádějícími veškeré činnosti kampaně a pravidelně ji aktualizujte, aby zobrazovala nejnovější činnosti.
 • Zveřejněte kalendář s nadcházejícími akcemi. Uveďte informace o tom, jak se zaregistrovat a jak se zúčastnit, jedná-li se o otevřenou akci, a kde si jinak vyžádat informace.
 • Zaveďte sekci s otázkami a odpověďmi týkajícími se kampaně.
 • Vždy uveďte kontaktní údaje osoby, která může návštěvníkům stránek poskytnout další informace.