Soubor nástrojů kampaně

Internetové stránky

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Jak ji lze použít?

Vaše organizace má pravděpodobně již vlastní internetové stránky. Musíte posoudit, co chcete pro svou kampaň učinit. Chcete nové kampani věnovat část svých internetových stránek, nebo chcete pro kampaň vytvořit samostatné internetové stránky?

Přínosy

 • Internetové stránky jsou v současnosti oblíbeným, nezbytným nástrojem pro komunikaci s veřejností.
 • Díky nim můžete veškeré materiály kampaně (tiskové zprávy, letáky či videa) shromáždit na jednom místě.
 • Jsou-li internetové stránky dobře navrženy, motivují uživatele, aby se na ně vrátili a vyhledali si informace. Internetové stránky vám umožňují být v kontaktu s uživateli, například prostřednictvím komentářů.

Omezení

 • Abyste uživatele přiměli k opětovné návštěvě internetových stránek, musíte je pravidelně aktualizovat.
 • Mějte na paměti, že obsah, který zpřístupníte na internetu, je veřejně dostupný a může být obtížné sledovat a kontrolovat, jak určitý uživatel využije vámi poskytnuté informace.

Použít stávající internetové stránky, nebo vytvořit nové?

 • Jsou-li vaše internetové stránky zúčastněným stranám a cílovým skupinám dobře známé, může být z hlediska nákladů efektivnější vyhradit část stránek vaší kampani.
 • Není-li tomu tak, zvažte vytvoření zvláštních internetových stránek věnovaných kampani. To vám poskytne větší prostor pro vytvoření něčeho speciálního a kreativnějšího, než by bylo možné na internetových stránkách vaší organizace.

Co zahrnout

 • Máte-li vizuální identitu kampaně, použijte ji na internetových stránkách.
 • Uveďte logo kampaně, logo vaší organizace a loga partnerů.
 • Zajistěte, aby na internetových stránkách byly veškeré informační materiály vypracované pro kampaň k dispozici ve stáhnutelné formě.
 • Vyhraďte zvláštní sekci pro sdělovací prostředky. Uveďte veškeré důležité statistické údaje a fakta související s vaší kampaní, jakož i případové studie a kontaktní údaje „ambasadorů“ kampaně, pokud nějaké máte.
 • Mějte sekci s obrázky a videozáznamy, které lze stáhnout.
 • Vytvořte také sekci s novinkami uvádějícími veškeré činnosti kampaně a pravidelně ji aktualizujte, aby zobrazovala nejnovější činnosti.
 • Zveřejněte kalendář s nadcházejícími akcemi. Uveďte informace o tom, jak se zaregistrovat a jak se zúčastnit, jedná-li se o otevřenou akci, a kde si jinak vyžádat informace.
 • Zaveďte sekci s otázkami a odpověďmi týkajícími se kampaně.
 • Vždy uveďte kontaktní údaje osoby, která může návštěvníkům stránek poskytnout další informace.