Soubor nástrojů kampaně

Mobilní marketing

Vhodné pro:

Větší organizace s vyššími finančních zdroji.

Co je to?

Mobilní marketing je jednou z nejnovějších oblastí v rámci interaktivního marketingu. Zahrnuje takové technologie, jako jsou SMS, MMS, mobilní internet, aplikace, lokalizační služby a Bluetooth marketing. Tyto kampaně jsou nabízeny jak výhradně na mobilních zařízeních, tak ve spojení s dalšími médii, včetně internetu, e-mailu, adresných reklamních zásilek a televizních a rozhlasových kanálů.

Přínosy

  • Jedná se o rychlý a stále oblíbenější způsob, jak oslovit široké publikum.
  • Tento obor marketingu se neustále vyvíjí a nabízí nové možnosti.

Omezení

  • K zahájení mobilní kampaně budete pravděpodobně potřebovat odborné poradenství, které může být nákladné.

Formulace vašeho sdělení

  • Stručná, jednoduchá zpráva poslaná přímo na mobilní telefon příjemce může být velmi účinná.
  • Uvažujte o cílové skupině a o tom, zda bude pravděpodobně na textovou zprávu reagovat.
  • Máte příslušná čísla mobilních telefonů, nebo musíte zaplatit za pořízení jejich seznamu?
  • Vaše zpráva musí být jasná a stručná.

Související technologie

Nové chytré telefony mají často technologii pro skenování QR kódů spojující uživatele přímo s internetovou stránkou vaší kampaně.

Příprava kampaně

Je pravděpodobné, že budete muset využít služeb odborníka na mobilní marketing, který má technologii a software potřebný pro účinné provedení takovéto kampaně.