Soubor nástrojů kampaně

Instagram

Vhodné pro:

všechny typy organizací.

Co je to?

Instagram je platforma sociálních médií, která uživatelům umožňuje nahrávat fotografie a videa a sdílet je s vybranými skupinami sledujících nebo s širším publikem.

Přínosy

  • Instagram je jednou z nejoblíbenějších a nejangažovanějších platforem sociálních médií pro budování komunit.
  • Jedná se o účinný nástroj na podporu činností a kampaní organizací.
  • Umožňuje organizacím navázat s cílovými skupinami kontakt vizuálně přitažlivým a poutavým způsobem.

Kdy ho použít?

• k on-line prezentaci organizace kreativním způsobem, • k posílení přítomnosti na sociálních médiích, • ke zvýšení viditelnosti klíčových sdělení, vizuálních materiálů, událostí a činností, • k rozšíření cílové skupiny organizace a přilákání dalších osob.

Vytvoření profilu na Instagramu

Vytvořte si uživatelské jméno, které si lidé snadno spojí s organizací, například @nazevspolecnosti. Nahrajte své logo jako profilový obrázek, aby uživatelé snadno rozpoznali identitu vaší organizace. Instagram je skvělým nástrojem, pokud jde o navrhování jiných organizací ze stejného oboru uživatelům. Proto „krmte“ a sledujte co nejvíce organizací působících v oblasti BOZP. Na Instagramu je možné zveřejňovat různé typy obsahu: • příspěvky, kterými mohou být jednotlivé fotografie, prezentace sestávající nejvýše z deseti fotografií, video nebo kombinace fotografií a videí. Příspěvky by měly trvale zůstat na profilu organizací, • příběhy, konkrétně statusy, které automaticky zmizí po 24 hodinách, ale které lze archivovat na profilech organizací v podobě prezentací, • tzv. reely, což jsou 15 až 90sekundová vertikální videa, která mají cílovou skupinu pobavit nebo informovat.

Omezení

• Je nutné udržovat účet aktivní a odlišovat obsah, abyste účinně zapojili sledující a „nakrmili“ algoritmus. • Úspěch zveřejněného obsahu není zaručen, protože závisí na algoritmech, úrovni zapojení, počtu sledujících a účinnosti hashtagů. • Pro účinnější propagaci obsahu může být nezbytné za některé funkce zaplatit.

Jak váš Instagram využít co nejlépe:

• styl vašeho psaní musí být konverzační, jasný a stručný, • komunikujte s uživateli a odpovídejte na jejich dotazy, • zveřejňuje poutavé vizuální materiály, abyste upoutali pozornost uživatelů a šířili klíčová sdělení, • v příspěvcích používejte smysluplné hashtagy v souladu s obsahem.