Soubor nástrojů kampaně

Informační a osvětové kampaně

Organizace: Autoridade para as Condiçôes de Trabalho

Popis:

Několik informačních a osvětových kampaní, včetně například kampaně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v zemědělství a lesnictví z období let 2015–2016

Image
Information and Awareness Campaigns