Soubor nástrojů kampaně

Karavany tematicky zaměřené na BOZP k podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve venkovských oblastech Rumunska

Organizace: Nadace ROMTENS

Země: Rumunsko

Popis:

Kampaň rozmístila v 19 venkovských komunitách karavany tematicky zaměřené na BOZP, které poskytovaly informace a vzdělávací setkání pořádaná odborníky v oblasti BOZP, krátká školení a pracovní semináře, vše podpořené šířením řady informačních a propagačních materiálů zabývajících se hlavními rizikovými faktory zjištěnými v cílových podnicích a jednotlivých zemědělských podnicích.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania