Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Ramy czasowe

Ramy czasowe są kluczowym czynnikiem w każdej kampanii, zarówno pod względem czasu rozpoczęcia kampanii, jak i czasu jej trwania.

Oba te czynniki zależą od:

  • dostępnego czasu przeznaczonego na niezbędne zasoby wewnętrzne oraz pory roku, w której prawdopodobnie będą one najbardziej dostępne;
  • ilości pieniędzy, które posiadasz;
  • tego, czy chcesz przekazać informacje wrażliwe na czas (np. zainicjowanie sprawozdania);
  • tego, czy istnieją jakieś wydarzenia zewnętrzne, które należy wziąć pod uwagę;
  • tego, jak długo potrwa skuteczne dotarcie do odbiorców docelowych.
Timing