Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Określ oczekiwane wyniki

Komunikacja jest najbardziej efektywna, gdy jest związana z czymś praktycznym i namacalnym.

Pomyśl o tym, jak możesz zmierzyć sukces swojej kampanii i włącz do niej system oceny zanim ją rozpoczniesz.

Ocena jakościowa mierzy postrzeganie Twojej kampanii przez opinię publiczną. Nie dostarcza suchych danych liczbowych, ale pomaga zrozumieć efekty kampanii, na przykład jeśli nastąpiła zmiana nastawienia wśród odbiorców docelowych.

Wśród metod jakościowych można wymienić:

  • ankiety e-mail/online;
  • wywiady telefoniczne;
  • wywiady na miejscu.

Ocena ilościowa mierzy zasięg kampanii oraz jej widoczność.

Metody ilościowe łatwiej przedstawić w postaci wyników. Korzystając z oceny ilościowej można zmierzyć sukces poprzez obserwację:

  • zasięgu Twojej kampanii: ile osób usłyszało Twoje przesłanie?
  • widoczności Twojej kampanii: jak dużą widoczność osiągnąłeś(-aś) za pośrednictwem mediów? Ile artykułów, sprawozdań, itp. wygenerowała Twoja kampania?
Define your expected results