Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

LinkedIn

Dla kogo:

Dla wszystkich rodzajów organizacji.

Co to jest?

LinkedIn jest jednym z największych serwisów społecznościowych specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Z serwisu korzysta ponad 52 mln użytkowników z całego świata, połowa z nich to użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, a około 11 mln to użytkownicy z Europy. Platforma ta umożliwia specjalistom nawiązywanie kontaktów oraz prowadzenie listy kontaktów.

Korzyści

 • Jest to doskonałe narzędzie służące utrzymywaniu kontaktów zawodowych i propagowaniu swojej organizacji.

Ograniczenia

 • Nie wszystkie usługi i aplikacje LinkedIn są bezpłatne.

Jakie są możliwości wykorzystania?

 • Podstawowe funkcje LinkedIn:
  • Prowadzenie listy danych kontaktowych i połączeń (połączenia bezpośrednie, połączenia drugiego i trzeciego stopnia).
  • Poszukiwanie pracy, ludzi i możliwości biznesowych.
  • Dzielenie się wiedzą i zbieranie rad.
  • Gromadzenie informacji i danych.
  • Nawiązywanie kontaktów towarzyskich.
  • Promocja poprzez udział w grupach dyskusyjnych LinkedIn.

Kreowanie swojej obecności na LinkedIn

 • Stwórz stronę firmową – strona firmowa stworzona przez Amerykański Czerwony Krzyż przyciągnęła tysiące obserwujących. Pamiętaj o swojej tożsamości korporacyjnej: użyj swojego logo zamiast zdjęcia.
 • Utwórz grupy. Są pożytecznym narzędziem sieciowym i świetnym sposobem na rozbudowę sieci. Pamiętaj, aby dołączać tylko do grup, które są związane z Twoją organizacją, reszta zazwyczaj jest tylko rozpraszaniem uwagi.

Zbuduj sieć połączeń

 • Szukaj znaczących rekomendacji: wspaniałą funkcją LinkedIn jest możliwość dania rekomendacji. To miejsce, w którym Twoje kontakty mogą komentować Twoją pracę. Możesz poprosić inne osoby o skomentowanie Twojej działalności, np. partnerów kampanii.
 • Zachęcaj swoich pracowników do tworzenia w 100% kompletnych profili – im pełniejsze są profile pracowników, tym większe jest prawdopodobieństwo, że Twoja organizacja będzie przyciągać istotnych odbiorców i łączyć się z nimi.
 • Do celów BHP możesz używać go jako narzędzia do kontaktu ze stronami zainteresowanymi i partnerami zawodowymi.