Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Przyczepy kempingowe z oznaczeniami przypominającymi o przestrzeganiu zasad BHP mające na celu propagowanie bezpieczeństwa i higieny pracy na obszarach wiejskich w Rumunii

Organizacja: Fundacja ROMTENS

Kraj: Rumunia

Opis:

W ramach kampanii w 19 społecznościach wiejskich rozmieszczono przyczepy kempingowe z oznaczeniami przypominającymi o przestrzeganiu zasad BHP, w których odbywały się sesje informacyjne i edukacyjne organizowane przez specjalistów ds. BHP, krótkie sesje szkoleniowe i warsztaty, w trakcie których rozdawano wiele różnych materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących głównych czynników ryzyka zidentyfikowanych w docelowych przedsiębiorstwach i gospodarstwach indywidualnych.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania