Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

„UPEWNIJ SIĘ, że praca jest bezpieczna!”

Organizacja: Valsts darba inspekcija

Kraj: Łotwa

Opis:

Celem kampanii „UPEWNIJ SIĘ, że praca jest bezpieczna!” jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony pracy oraz skuteczności wdrażania praktycznych środków bezpieczeństwa. Ponadto stara się ona przyciągnąć wsparcie dla przedsiębiorstw działających w niebezpiecznych gałęziach przemysłu, zachęcając je do priorytetowego traktowania dobrostanu i bezpieczeństwa swoich pracowników.

Image