Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Kampania „NIECH BEZPIECZNA PRACA BĘDZIE NORMĄ!”

Organizacja: Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego

Kraj: Węgry

Opis:

Kampania „Niech bezpieczna praca będzie normą!” (ang. „Let safe work be the basis!”) ma na celu promowanie kultury zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Kampania skierowana jest zarówno do pracowników, którzy mogą zgłaszać nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak i do pracodawców, którzy mogą dowiedzieć się o problemach związanych z zapobieganiem wypadkom.

Image