Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Astma piekarza Antoine

Organizacja: ag2r La Mondiale

Kraj: Francja

Opis:

Film przedstawiający młodego piekarza Antoine, który zdaje sobie sprawę z ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną przez niego pracą. Może ono obejmować alergie oddechowe wywołane wdychaniem pyłu z mąki. Film został nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Mediów Dotyczącym Bezpieczeństwa Pracy 2017 i ma na celu zachęcenie pracowników przemysłu piekarniczego do stosowania zdrowych praktyk pracy, takich jak przepłukiwanie nosa.

Image