Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Austriacka strategia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 2007–2012

Organizacja: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy)

Kraj: Austria

Opis:

Broszura na temat austriackiej krajowej strategii w zakresie BHP. Określono pięć obszarów tematycznych, które obejmują: ocenę ryzyka i wiedzę na temat zagrożeń, zapobieganie wypadkom, zapobieganie chorobom zawodowym i związanym z pracą, instruktaż i zaawansowane szkolenia oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Image