Verktøysett for kampanje

Vitenskapelige publikasjoner

Egnet for:

Alle typer organisasjoner.

Hva er det?

En publikasjon som fokuserer på et bestemt vitenskapelig emne (for eksempel helsekonsekvenser av passiv røyk). Den tar for seg emnet på en mer inngående og detaljert måte enn for eksempel en brosjyre.

Fordeler

 • En publikasjon kan brukes til mange formål:
 • En tilleggskommunikasjon og bakgrunnsmateriell for andre verktøy.
 • En pressemelding.
 • En brosjyre.
 • Du kan distribuere den under arrangementer og messer i tillegg til å gjøre den tilgjengelig å nettet.

Begrensninger

 • Fordi den har et vitenskapelig preg, er den ikke vanligvis beregnet på allmennheten.

Hvordan kan det brukes?

 • Denne slags publikasjon kan fungere som vitenskapelig bakgrunn for kampanjen.
 • Du kan bruke dataene fra den i en pressemelding, et hefte eller en brosjyre.

Produsere publikasjonen

Be en spesialist på ditt valgte HMS-tema skrive en publikasjon for deg. Men husk at selv om det er en «vitenskapelig» tekst, er det mulig den blir lest av lekfolk. Teksten bør derfor ikke være for akademisk eller sjargongpreget.

Innholdsforslag

 • Bruk bilder til å illustrere data.
 • Husk på bedriftens identitet.

Distribusjon

 • Vis fram publikasjonene under arrangementer, pressekonferanser og seminarer.
 • Gjør dem nedlastbare på nett.