Verktøysett for kampanje

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser: Fakta og tall – synteserapport

Organisasjon: EU-OSHA

Land: EU

Description:

En synteserapport som sammenstiller data og informasjon som er publisert i 10 nasjonale rapporter om muskel- og skjelettlidelser (Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Italia, Ungarn, Nederland, Østerrike, Finland og Sverige).

 
Image
Work-related musculoskeletal disorders: Facts and Figures — Synthesis report