Verktøysett for kampanje

Plakater

Benefits

 • Hvis den er vel utformet og attraktivt, kan en plakat være veldig minneverdig.
 • Den skal engasjere og oppmuntre målgruppe til å oppsøke ytterligere informasjon.

Begrensninger

 • En plakat er ment å være ukomplisert og ikke gi målgruppen for mye informasjon:
  • Hvis plakaten for eksempel annonserer et stort arrangement, vil den ikke inneholde navnet på hver taler og hvert tema som skal tas opp.
  • Det er derfor avgjørende at lenken til det relevante nettstedet er tydelig på plakaten.

Plakatutforming og -innhold

 • Plakaten bør:
  • gjenspeile kampanjeidentiteten og fange målgruppens oppmerksomhet
  • ikke bare si det samme som andre trykksaker i visuelt format
  • gi et kort, klart budskap fortrinnsvis på en attraktiv, smart eller generelt unik måte
  • være forståelig uten talt kommentar
 • Selskapets/organisasjons logo bør være synlig, og den bør ha en forbindelse til nettstedet.
 • Hvis det er reklame for et arrangement, er det avgjørende å inkludere:
  • Dato
  • Sted
  • Tid
  • Deltakeravgift.