Verktøysett for kampanje

Rehabilitering og tilbakevending til arbeid: Analyserapport om politikk, strategier og programmer i EU og medlemsstatene

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

I sammenheng med den aldrende arbeidsstyrken, gir denne rapporten en oversikt over de ulike tilnærmingene til rehabilitering og tilbakevending til arbeid som brukes i Europa

Image
Rehabilitation and return to work: Analysis report on EU and Member States policies, strategies and programmes