Verktøysett for kampanje

Videoer

Egnet for:

Større organisasjoner med bedre økonomiske ressurser.

Hvordan kan de brukes?

Videoer kan brukes som informasjons- og opplæringsmateriell som kan distribueres til pressen eller vises til deltakere på arrangementer. De kan også vises på messestander.

Fordeler

  • Visuelle filmklipp er i stand til å fange folks oppmerksomhet og forsterke budskapet ditt.
  • Hvis de formidles via TV eller på nettet, kan de sees og deles av et stort publikum.

Begrensninger

  • Videoer kan være dyre å produsere, ettersom du vil ha bruk for relevant utstyr og ekspertise til filming og redigering.

Struktur og innhold

  • Prøv å fortelle en historie. Ikke vær kjedelig eller «belærende».
  • Prøv å tenke på hvordan du presenterer meldingen på en informativ og oppfinnsom måte for å fange målgruppens oppmerksomhet:
    • Du kan vise den dramatiske rekonstruksjonen av en ulykke. Dette kan gjøres ved å vise hvilke tiltak som må treffes for å unngå slike hendelser.
    • Du kan vise konsekvensene av uansvarlig atferd ved å ha med personer som sliter på grunn av en HMS-svikt på arbeidsplassen.
  • Vær praktisk: Vis god og dårlig praksis.

Ideell varighet

Det er best å holde videoen på mellom 3 og 4 minutter for å unngå å miste målgruppens interesse.

Distribusjon

Gjør videoen tilgjengelig for visning eller nedlasting på nett.