Verktøysett for kampanje

Rapport: «Framsynsrapport om nye og framvoksende HMS-risikoer i arbeidslivet knyttet til digitaliseringen fram mot 2025»

Organisasjon: Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)

Land: EU

Description:

Vitenskapelig rapport fra Det europeiske arbeidsmiljøorganet for å presentere de endelige resultatene av et større framsynsprosjekt om utvikling av digital teknologi og resulterende endringer i arbeidslivet.

Image