Kampanjan työkalupakki

Kyselytutkimus/kiertokysely

Soveltuu

kaikentyyppisille organisaatioille.

Mikä se on?

Kohderyhmälle jaettava kyselylomake jostakin valitusta aiheesta. Esimerkkinä voisi olla kysely siitä, millaisena työntekijät näkevät yrityksensä työsuojelukäytännöt.

Hyödyt

 • Tiedotusvälineet haluavat tietoja ja faktoja. Kyselyt ovat oiva väline niiden hankkimiseen.
 • Kyselyiden tuloksia voidaan käyttää myös laadittaessa kampanjavälineitä kuten tiedotteita, haastatteluja ja esitteitä.

Miten sitä voidaan käyttää?

 • Jos esimerkiksi vedät kampanjaa, jolla halutaan vähentää työelämän stressiperäisiä sairauksia, ja haluat saada viestimet kiinnostumaan kampanjasta, voit tehdä aiheesta kyselytutkimuksen. Voit esimerkiksi kysyä vastaajilta: ”Mitkä tekijät aiheuttavat työssä eniten stressiä?”
 • Voit arvioida kampanjasi vaikutuksia tekemällä kyselyn kampanjan yhteistyökumppaneille tai kampanjan kohdeyleisöille.
 • Kyselytutkimuksen tuloksilla voit myös edistää kampanjaasi.

Rajoitukset

 • Kyselytutkimuksen toteuttaminen voi olla kallis hanke, jos päätät käyttää kyselytutkimuksiin erikoistuneen yrityksen palveluita. Yksi rahaa säästävä vaihtoehto on niputtaa kysely yhteen muiden samalle kohderyhmälle suunnattujen kyselyiden kanssa. Tällaisessa niin sanotussa omnibus-tutkimuksessa kysymysten enimmäismäärä on rajattu: voit yleensä esittää enintään viisi kysymystä.

Käytettävissä olevat välineet

Verkossa on saatavilla useita maksuttomia välineitä, joiden avulla voit laatia kyselylomakkeen ja lähettää sen yhteyksillesi ja verkostollesi:

 • Pienissä tutkimuksissa voit laatia kyselyn itse edullisilla tai maksuttomilla verkkosovelluksilla (esimerkiksi Google Survey tai SurveyMonkey). Ota huomioon, että sovellusten ilmaisversioiden käyttö voi olla rajoitettua. Esimerkiksi SurveyMonkey antaa sinun laatia ainoastaan kymmenen kysymystä.
 • Kun haluat tehdä perusteellisen kyselytutkimuksen, käänny kyselytutkimuksiin erikoistuneen yrityksen puoleen. Valitse hyvämaineinen yritys, sillä yrityksen uskottavuus vaikuttaa siihen, miten tutkimuksesi tuloksiin suhtaudutaan viestimissä.

Prosessin pääpiirteet

 1. Määritä kohdeyleisö ja kyselyn muoto yhteistyössä hanketyöryhmän tai muiden sidosryhmien kanssa.
 2. Laadi hyvät kysymykset. Tässä on parasta luottaa asiantuntijoihin, sillä aikaa ja resursseja ei kannata tuhlata sellaisen kyselyn toteuttamiseen, josta saatavat tulokset eivät ole julkaisukelpoisia eivätkä tue kampanjaasi.
 3. Kokoa tulokset ja analysoi ne.
 4. Esitä kyselytutkimuksen tulokset viestimille räätälöidyssä raportissa.
 5. Laadi tiivistelmä ja pidempi yhteenveto.
 6. Laadi lehdistötiedote keskeisistä uutisista ja havainnoista.

Älä hukkaa aikaa!

 • Kerro kyselytutkimuksen tuloksista mahdollisimman nopeasti.
 • Mitä uudempi kysely on, sitä enemmän se kiinnostaa viestimiä.
 • Toimittajat eivät ole kiinnostuneita vuosia sitten kootuista tilastoista – ellet sitten pysty toimittamaan heille vertailukohdaksi päivitettyjä tilastoja.