Kampanjan työkalupakki

Kampanjat – yleistä

Soveltuu

kaikentyyppisille organisaatioille.

Mikä se on?

Kampanja on tietyn tavoitteen saavuttamiseksi järjestetty toimintatapa. Siinä käytetään tavallisesti useita viestintätyökaluja, joilla jaetaan viestiä ja lisätään tietoisuutta aiheesta. Kampanjan osana voidaan käyttää joitakin tai kaikkia välinevalikoimassa esitettyjä työkaluja.

Hyödyt

  • Tietoisuuden lisääminen työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvista riskeistä niin johdon, työntekijöiden kuin työterveyshuollon keskuudessa
  • Käytännön ratkaisujen tarjoaminen hyvien toimintatapojen ja esimerkkien avulla
  • Työntekijöiden tietämyksen parantaminen alan lainsäädännöstä ja organisaatioiden kannustaminen sen noudattamiseen
  • Ihmisten huomion kiinnittäminen uusiin riskeihin ja tapoihin ennaltaehkäistä niitä
  • Tuen saaminen lainsäädännön tai ohjeiden muuttamiseen.
  • Organisaation asemointi työterveys- ja työturvallisuusalan auktoriteetiksi ja arvokkaaksi yhteistyökumppaniksi.

Rajoitukset

  • Niiden toteuttaminen voi olla kallista / aikaa vievää

  • Pieniä ryhmiä on vaikea tavoittaa

Onnistuneen kampanjan osatekijät

Vahva viesti ja selkeät tavoitteet ovat jokaisen kampanjan perusta. Niiden avulla voit määrittää, kenelle sinun pitäisi puhua (kohdeyleisö) ja miten tavoitat heidät parhaiten, eli mitä kampanjan välineitä sinun pitäisi käyttää. Onnistunut kampanja edellyttää riittävää panostusta; työtä ja motivaatiota.