Kampanjan työkalupakki

Haastattelu

Soveltuu

kaikentyyppisille organisaatioille

Mikä se on?

Haastattelu on organisaation edustajan tai kampanjassa käytettävän asiantuntijan ja toimittajan välinen keskustelu.

Hyödyt

 • Haastattelu tarjoaa tilaisuuden esitellä kampanja suoraan tiedotusvälineille, auttaa tekemään sitä tunnetuksi ja saamaan sen vauhtiin.

Rajoitukset

 • Mikään ei takaa, että toimittaja kysyy helppoja kysymyksiä. Valmistaudu kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin.

Yhteyden ottaminen toimittajaan

 • Kun vedät kampanjaa, toimittajat todennäköisesti pyytävät sinua antamaan haastatteluja.
 • Sinä voit vastaavasti tiedustella toimittajilta, kiinnostaisiko heitä haastatella kampanjan tiedottajaa tai asiantuntijaa.

Miten kannattaa valmistautua?

 • Etsi toimittaja, joka on kiinnostunut työterveys- ja työturvallisuusasioista:
  • Tutustu radio- ja televisio-ohjelmiin ja sanomalehtien terveyttä ja työelämää käsitteleviin osioihin – kuka niistä vastaa?
  • Käy läpi julkaistuja artikkeleita selvittääksesi, kuka kirjoittaa kampanjasi aiheesta ja kuka voisi olla kiinnostunut kampanjasta.
 • Jos löydät sopivan toimittajan, tiedustele, onko hänellä joitain tiettyjä aiheita, joista hän haluaisi keskustella, ja pidä huolta siitä, että perehdyt huolella näihin aiheisiin.
 • Selvitä toimittajan ja julkaisun taustoja:
  • Minkälainen viestin on kyseessä?
  • Millainen tyyli heillä on?
  • Ovatko he vakavasti otettavia ja puolueettomia vai hyökkääviä ja sensaatiohakuisia toimittajia?
 • Yritä ennakoida kysymyksiä ja laadi kysymys- ja vastausluettelo.
 • Valmistele tärkeimmät faktatiedot, joista voi olla hyötyä haastattelussa.

Haastattelun toteutus

 • Muista ohjata haastattelun kulkua:
  • Sinun tulisi aina ennakoida, mitä toimittaja aikoo kysyä, ja olla valmiina antamaan hyviä vastauksia.
  • Pidä myös mielessä, mitä keskeisiä seikkoja haluat tuoda haastattelussa esiin.