Kampanjan työkalupakki

Kampanjan suunnittelu

Otsikon valinta

Jotta voit vaikuttaa haluamaasi yleisöön, otsikon on oltava mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen sekä merkityksellinen kohdeyleisön kannalta.

Yleisön valinta

Kun tunnet kohdeyleisön ja sen ikäjakauman, pystyt määrittämään kampanjan luonteen ja tarvittavat välineet.

Ajoitus

Ajoitus on keskeinen tekijä kaikissa kampanjoissa, sillä päätettävänä on sekä kampanjan käynnistysajankohta että kampanjan kesto.

Sanoma

Mieti huolellisesti kampanjasi pääsanomaa ja sitä, mitä haluat viestiä kampanjallasi.

Yleisön tavoittaminen

Useimmissa kampanjoissa hyödynnetään useita erityyppisiä viestimiä: kampanjoissa käytetään yhtäältä lehdistötiedotteita ja aikakauslehtiartikkeleita, toisaalta julisteita ja suoramainontaa.