Kampanjan työkalupakki

Lehdistömatka

Soveltuu

keskisuurille ja suurille organisaatioille

Mikä se on?

Tiedotusvälineiden tutustumiskäynnillä toimittajat saavat ensi käden kokemusta paikasta tai tietystä tilanteesta. Työterveys- ja työturvallisuuskampanjoissa tiedostusvälineiden tutustumiskäyntejä järjestetään usein tehtaisiin ja yrityksiin, joissa sovelletaan parhaita käytäntöjä.

Hyödyt

 • Tiedotusvälineiden tutustumiskäynnillä toimittajat saavat ensi käden kokemusta paikasta tai tietystä tilanteesta.
 • Toimittajat haluavat hankkia tietoa itse, esittää kysymyksiä ja saada kerrottavakseen tosielämän esimerkkeihin perustuvia tarinoita.

Rajoitukset

 • Lehdistömatkan järjestämiseen liittyy suurempia kustannuksia kuin muihin viestintätapoihin.
 • Matkan järjestäminen voi myös viedä aikaa.

Matkan valmistelu

Matkan valmistelussa on muistettava seuraavat seikat:

 • Valitse tarkasteltava tapaus / tarkasteltavat tapaukset tai määrittele matkan tarkoitus.
 • Valitse paikka.
 • Anna toimittajille etukäteen tietoa matkasta ja sen ohjelmasta, jotta voit varmistaa, että he ovat varmasti valmiita matkalle.

Keitä kannattaa kutsua?

 • Valitse viestimet, jotka kutsut mukaan matkalle. Huomioi ennen muuta työsuojelualan lehdistö ja alueellinen lehdistö.
 • Valitse vähintään kahdeksan mutta enintään 15 toimittajaa. Määrä ei saa olla liian pieni, sillä tällöin järjestämiskustannukset nousisivat suhteellisesti liian korkeiksi, mutta ei myöskään liian suuri, sillä tällöin yksittäisten tiedotusvälineiden hallinta kävisi vaikeaksi.
 • Tiedustele viestimiltä, keitä toimittajat haluaisivat haastatella, ja yritä järjestää paikalle haluttuja haastateltavia.
 • Valitse tavattavat ja haastateltavat. Viestinten on saatava matkalla tilaisuus keskustella hyvin erilaisia näkökantoja edustavien ihmisten kanssa, jotta tilanteesta syntyy tasapainoinen käsitys. Esimerkiksi tehdasvierailulla voit järjestää toimittajille tapaamisen tehtaan johtajan, henkilöstön edustajan ja työsuojeluasiantuntijan kanssa.