Kampaaniajuhend

Pressiväljasõit

Sobiv valik

Keskmise suurusega kuni suured organisatsioonid

Mis see on?

Pressireis võimaldab ajakirjanikel saada vahetuid kogemusi konkreetse koha või olukorra kohta. Töötervishoiu ja tööohutuse kampaaniate raames korraldatakse sageli pressireise, et külastada head tava rakendavaid tehaseid ja ettevõtteid.

Eelised

 • Pressireis võimaldab ajakirjanikel saada vahetuid kogemusi konkreetse koha või olukorra kohta.
 • Ajakirjanikele meeldib avastada fakte ja esitada küsimusi ning rääkida lugusid, mis tuginevad tegelikust elust võetud näidetele.

Piirangud

 • Pressiväljasõidu korraldamine on kulukam kui muud teavitusmeetodid.
 • Samuti võib väljasõidu korraldamine võtta palju aega.

Väljasõidu ettevalmistamine

Väljasõitu ette valmistades:

 • Valige juhtumiuuring(ud) või väljasõidu eesmärk.
 • Valige sihtkoht.
 • Andke ajakirjanikele väljasõidu ja tegevuskava kohta eelteavet, et nad oleksid selleks valmis.

Keda kutsuda?

 • Otsustage, milliseid meediaesindajaid kutsuda. Mõelge eelkõige tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna ja piirkondlikele väljaannetele.
 • Valige vähemalt 8, aga mitte rohkem kui 15 ajakirjanikku. Mitte nii vähe, et korralduskulud inimese kohta oleksid liiga suured, ja mitte nii palju, et meediaesindajatega tegelemine oleks liiga keeruline.
 • Küsige meediaesindajatelt ette, keda nad sooviksid intervjueerida, ja püüdke leida vastavad osalejad.
 • Valige inimesed, kellega kohtuda ja keda intervjueerida. Väljasõit peaks andma meediaesindajatele võimaluse esitada küsimusi eri ametikohtadel inimestele, et esitada tasakaalustatud lugu. Näiteks vabrikukülastuse korral võiksite viia ajakirjanikud kokku juhi, ettevõtte töötaja ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistiga.