Kampaaniajuhend

Ajakirjanikud saavad ülevaate ohtlike ainete käitlemisest

Organisatsioon: Inspection du Travail et des Mines & Le Quotidien

Riik: Luksemburg

Kirjeldus:

EU-OSHA Luksemburgi koordinatsioonikeskus korraldas ajakirjanikele külaskäigu riikliku jäätmekäitlusettevõtte valdustesse, et tutvustada ajakirjanikele ohtlike ainete käitlemist jäätmete kõrvaldamisel. Külastuse järel avaldati mitu artiklit.

Image
Journalists get an insight into the management of dangerous substances