Kampaaniajuhend

Uuring/küsitlus

Sobiv valik

igat liiki organisatsioonidele.

Mis see on?

Sihtrühmale jagatav küsimustik konkreetsel teemal. Näide: küsitlus, kuidas tajuvad töötajad oma ettevõtte tervishoiu- ja ohutuspoliitikat.

Eelised

 • Meedia soovib andmeid ja fakte. Küsitlus on nende saamiseks suurepärane vahend.
 • Küsitluse tulemusi saab kasutada muude kampaaniavahendite, näiteks pressiteadete, intervjuude ja brošüüride koostamisel.

Kuidas seda kasutada?

 • Kui korraldate näiteks kampaaniat stressiga seotud haiguste vähendamiseks töökohal ning soovite muuta teemat meediale huvitavaks, võiksite koostada teemakohase küsitluse. See võiks sisaldada selliseid küsimusi nagu „Mis tegurid põhjustavad töökohal kõige enam stressi?“.
 • Kampaaniapartnerite või sihtrühmade seas korraldatava uuringuga saaks uurida kampaania mõju.
 • Samuti võiks kasutada uuringutulemusi kampaania edendamiseks.

Piirangud

 • Uuring võib osutuda kalliks, kui otsustate kasutada uuringufirma teenuseid. Üks võimalus raha kokkuhoiuks on ühendada uuring teiste samale sihtrühmale suunatud uuringutega. Seda nimetatakse koonduuringuks ning tavaliselt piirab see küsimuste arvu viieni.

Kättesaadavad vahendid

Internetis on saadaval palju tasuta vahendeid, mis aitavad luua ja saata küsimustiku oma kontaktidele või võrgustikule.

 • Väiksemate uuringute korral võite koostada uuringu ise, kasutades soodsaid või tasuta veebirakendusi nagu näiteks Google Survey või SurveyMonkey. Arvestage, et mõni neist on tasuta kasutamisel piiratud funktsionaalsusega. Näiteks Survey Monkey võimaldab esitada ainult kümme küsimust.
 • Põhjalikuma uuringu läbiviimiseks värvake mõni uuringufirma. Valige mainekas ettevõte, sest nende usaldusväärsus mõjutab seda, kuidas meedia teie uuringusse suhtub.

Protsessi ülevaade

 1. Määrake koos projektimeeskonna või muude huvitatud pooltega kindlaks sihtrühm ja uuringu vorm.
 2. Koostage head uuringu küsimused. See on kõige parem jätta professionaalidele, sest kampaania toetuseks korraldatud uuring, mis ei anna edastamist võimaldavaid tulemusi, ei ole tõhus aja ja ressursside kulutamise viis.
 3. Koguge tulemused kokku ja analüüsige neid.
 4. Esitlege uuringutulemused aruandes, mis on kohandatud meediale.
 5. Koostage lühikokkuvõte ja pikem versioon.
 6. Koostage peamisi uudiseid ja järeldusi tutvustav pressiteade.

Ärge raisake aega!

 • Teavitage uuringutulemustest esimesel võimalusel.
 • Mida hiljutisem on uuring, seda huvitavam on see meedia jaoks.
 • Ajakirjanikke ei huvita aastaid tagasi kogutud statistilised andmed – üksnes siis, kui saate pakkuda võrdluseks uuendatud andmeid.