Υλικό της εκστρατείας


Παρουσίαση Power Point - Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή

Χρειάζεστε έναν γρήγορο και σαφή τρόπο για να εξηγήσετε την εκστρατεία σε συναδέλφους, πελάτες ή επαφές; Μην ψάχνετε άλλο.

Στις παρούσες διαφάνειες συνοψίζονται τα κύρια σημεία, παρουσιάζονται τα γεγονότα και τα αριθμητικά στοιχεία, οι τομείς προτεραιότητας, η νομοθεσία και οι αρχές πρόληψης και εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι για την ΕΑΥ στην ψηφιακή εποχή.

Η παρουσίαση παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής.