Soubor nástrojů kampaně

Rakouská strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012

Organizace: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Spolkové ministerstvo hospodářství a práce)

Země: Rakousko

Popis:

Brožura o rakouské národní strategii v oblasti BOZP. Bylo definováno pět tematických oblastí, které jsou do brožury zahrnuty: hodnocení rizik a povědomí o nebezpečí, prevence úrazů, prevence nemocí souvisejících s prací a nemocí z povolání, pokyny a pokročilá odborná příprava a informace týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Image