Verktygslåda för kampanjer

Varför driva en kampanj?

Om du har ett arbetsmiljöbudskap som du vill sprida är en kampanj ett effektivt sätt att göra din röst hörd.

En kampanj kan användas för att

Ett kraftfullt budskap och tydliga mål är grunden i alla kampanjer. Det gör det lättare att avgöra vem du ska vända dig till (målgrupp) och hur du bäst kan nå ut till dem, dvs. vilka kampanjverktyg du bör använda.

En kampanj kan användas för att

  • informera,

  • inspirera,

  • motivera,

  • utbilda.

Why run a campaign?