Verktygslåda för kampanjer

Kampanjens huvudmål

Tänk på kampanjens huvudmål.

  • Öka medvetenheten om arbetsmiljöproblem, inklusive deras orsaker, bland chefer, anställda och personer som ger råd i dessa frågor, till exempel läkare.
  • Lägga fram praktiska lösningar genom modeller för ”god praxis”.
  • Öka arbetsstyrkans kunskap om tillämplig lagstiftning och uppmana organisationer att följa den.
  • Göra människor uppmärksamma på nya risker och möjliga lösningar.
  • Inhämta stöd för förändringar av lagstiftning eller riktlinjer.
  • Etablera din organisation som en auktoritet inom arbetsmiljö och en värdefull samarbetspartner.
Key campaign objectives