Publikacije


Vpogled v varnost in zdravje pri delu na digitalnih platformah

Razvoj digitalnih tehnologij omogoča nove načine dela prek spletnih platform ali na njih. Dostavljavci, vozniki, medicinske sestre in grafični oblikovalci so samo nekateri primeri posameznikov, ki se ukvarjajo z delom na digitalnih platformah. Za nekatere skupine delavcev je lahko delo na digitalnih platformah dodaten ali alternativen vir dohodka in priložnost za vstop na trg dela, vendar je povezano s tveganji in izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih ni mogoče preprosto preprečevati in obvladovati. Da bi uvedli in izboljšali pobude za varnost in zdravje pri delu, se morajo pri reševanje tega izziva povezati oblikovalci politik, platforme, sindikati in delavci.