Publikacije


Delo na digitalnih platformah ter varnost in zdravje pri delu: pregled

Na digitalnih platformah dela je zaposlenih vedno več delavcev. Ta pregled opredeljuje in opisuje delo in delavce na digitalnih platformah ter obravnava s tem povezana tveganja za varnost in zdravje pri delu, ki so na primer posledica digitalnega nadzora, pritiska na uspešnost in negotovosti zaposlitve.

V poročilu je poudarjeno, da status „samozaposlenih“ pri večini platformnih delavcev pomeni, da jih zakonodaja Evropske unije ali držav članic o varnosti in zdravju pri delu pogosto ne ščiti, kar ima negativne posledice za preprečevanje in obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu. Razpravlja se o novih pobudah in zakonodaji, katerih cilj je izboljšati delovne pogoje in zaščititi platformne delavce.

Download pdf icon in: