Publikacije


Delo na digitalnih platformah ter varnost in zdravje pri delu: pregled predpisov, politik, praks in raziskav

Digitalne tehnologije spreminjajo svet dela v Evropski uniji. Digitalne platforme za delo so v samem središču teh sprememb. Znanstvene in politične skupnosti so kljub novim zaposlitvenim možnostim, ki jih ponujajo digitalne platforme za delo, izrazile pomisleke glede delovnih in zaposlitvenih pogojev dela na tovrstnih platformah, tudi kar zadeva varnost in zdravje pri delu.

To poročilo osvetljuje varnost in zdravje pri delu na digitalnih platformah za delo. Predstavlja najnovejše dokaze o izzivih na teh platformah z vidika varnosti in zdravja pri delu ter priložnostih, ki se pri tem ponujajo, ter išče rešitve za obvladovanje teh izzivov.

Poročilo vsebuje tudi pregled predpisov, politik in praks, ki urejajo varnost in zdravje pri delu na področju dela na digitalnih platformah. Vključuje tudi sklepne ugotovitve in priporočila za različne deležnike, pri čemer upošteva različne vrste platformnega dela. 

Download pdf icon in: