Publikacije


Delo na digitalni platformi: posledice za varnost in zdravje pri delu

Oglejte si te drsnice in se seznanite s pojmi, povezanimi z delom na digitalni platformi.

Seznanite se z dejstvi in številkami, vključno z demografskimi podatki, raznolikostjo delovne sile, prevladujočimi panogami in vrstami dela na platformi. Preberite več o priložnostih, ki jih ponuja ta oblika digitalno podprtega dela, skupaj s tveganji in izzivi za varnost in zdravje pri delu. 

V predstavitvi so opisane tudi politike in pobude za doseganje varnega in zdravega dela na platformah ter ključne ugotovitve, ki povzemajo posledice dela na digitalnih platformah za prihodnost dela.

Download pptx icon in: