Zestaw narzędzi do prowadzenia kampanii

Mapowanie zasobów

Kampanie nieuchronnie pochłaniają czas i pieniądze. Czy masz wystarczająco czasu, jak i pieniędzy, aby zająć się kwestią, którą chcesz promować?

Skuteczne prowadzenie kampanii oznacza maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów. Mogą one obejmować:

  • potencjalnych partnerów i „sojuszników”;
  • środki finansowe (budżet);
  • istniejące narzędzia dystrybucji/komunikacji;
  • dostępne zasoby wewnętrzne.

Zastanów się dokładnie nad tym, jakie zasoby już masz do dyspozycji i jak możesz je najlepiej wykorzystać w swojej kampanii. Oczywiście o skali i zakresie kampanii zadecyduje również dostępny dla Ciebie budżet.

Mapping your resources