Verktøysett for kampanje

Utstillinger

Hva skal fokuset være?

Formålet med messer er å skape en tilstedeværelse og synliggjøre organisasjonen din for en bredere målgruppe. Mens innhold er viktig, står synlighet og representasjon overfor målgruppen øverst på listen; her gjelder det å være kreativ og engasjerende.

Fordeler

 • Gjennom et slikt arrangement kan du tiltrekke deg et publikum og informere dem om kampanjens hovedbudskap.
 • Hvis arrangementet er godt organisert, vil deltakerne huske det.

Begrensninger

 • Disse arrangementene er vanligvis dyre, og de involverer tid og energi.

Planlegg utstillingsboden din

 • Bruk sterke farger og bilder for å fange folks oppmerksomhet.
 • Hvis det er mulig, kan du ha interaktive demonstrasjoner som lokker besøkende til boden. Du kan vise en video.
 • Ha et enkelt og klart budskap, fokuser på funksjoner og fordeler:
  • Dette bør være synlig fra avstand.
  • Skriv tilleggsinformasjon og mindre viktig meldinger med mindre skrift.
  • Hold all informasjon til et minimum ettersom de fleste bare vil bruke noen minutter ved boden.
 • Sett opp stativer med trykksaker, slik at besøkende kan ta med seg informasjon:
  • Sjekk antatt deltakerantall.
  • Du må ha nok å gi ut av det rette materiellet.