Verktøysett for kampanje

Priser for god praksis

Benefits

 • Konkurransen kan være et flott verktøy for å understøtte kampanjen og dets hovedbudskap.
 • Takket være konkurransen skaper du et godt utvalg som arbeidsgivere kan følge.

Begrensninger

 • Denne slags konkurranse krever et internt engasjement fra en virksomhet: Forberede utvelgingsprosedyre, osv.
 • Det kan også være kostnadsintensivt hvis du vurderer å tilby økonomisk belønning.

Planlegge premiene

 • Tenk på hvordan du skal nå de potensielle deltakerne: Vurder direkteutsendelser
 • Sett opp en konkurransenettside
 • Tenk på de konkrete kravene deltakerne må oppfylle for å vinne konkurransen. Du kan for eksempel se etter løsninger som:
  • er relevante for helse, miljø og sikkerhet
  • viser vellykket gjennomføring og virkelige forbedringer
  • potensielt kan overføres til andre arbeidsplasser

Juryen

 • Velg juryen som skal vurdere om deltakere oppfyller kravene.
 • For å oppfordre potensielle deltakere kan du prøve å involvere en person som er godt kjent med helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Dette vil også tilføre konkurransen prestisje.

Premier og utvelgingsprosedyre

 • Tenk på premien og den mulige merverdien deltakerne kan få (medieinteresse, osv.)
 • Forbered en utvelgingsprosedyre: Du kan drive et underordnet nettsted bare forbeholdt premier for god praksis hvor deltakerne får tilgang til et påmeldingsskjema
 • Påse at reglene er klare og presise, og at alle påmeldingsskjemaene er forståelige
 • Hvis du forventer et stort antall deltakere, bør du vurdere å dele utvelgingsprosedyren i to faser:
  • Forhåndsutvelging
  • Endelig utvelging

Timing

Når det gjelder tidslinjer, bør du organisere konkurransen samtidig med kampanjen

Publisitet

Involver mediene: Det vil være gunstig både for deg og vinnerbedriften.