Verktøysett for kampanje

Arrangementer for relevante aktører

Egnet for:

Alle typer organisasjoner.

Hva er de?

Arrangementer, for eksempel rundbord, seminarer og konferanser, som tar sikte på å samle fagfolk og interessenter for å drøfte et emne. Emner som drøftes kan for eksempel være gjeldende HMS-lovgivning eller trusler mot arbeidstakeres sikkerhet, for eksempel trygt vedlikehold.

Fordeler

 • Alle arrangementene som er nevnt ovenfor er gode muligheter til å styrke samarbeidet med partnerne dine.

Hvordan kan de brukes?

 • Hovedmålet er å utvikle felles holdninger blant deltakere, dele informasjon og beste praksis og bygge nettverk.
 • De kan ha et medieelement i seg, men dette er generelt ikke arrangementets primære mål.

Begrensninger

 • Arrangementene er vanligvis begrenset til én målgruppe, så de er kanskje ikke egnet hvis du prøver å nå et bredere publikum.

Rundbord og workshoper

 • De minste arrangementene er gjerne rundbord og workshoper. De er også de mest interaktive. De tar sikte på å føre sammen et begrenset antall personer for å drøfte et spørsmål og prøve å bli enige.
 • Disse er mest relevante når du vil dele kunnskap med en liten gruppe personer (opp til 50).
 • Disse formatene kan brukes før kampanjen for å forberede seg, utvikle kampanjeverktøy, få med seg partnere, osv.

Seminarer og kurs

 • Eksempler på litt større arrangementer omfatter seminarer og kurs. Disse har gjerne et mer faglig aspekt.
 • Det bør være en klar dagsorden eller et budskap som arrangøren deler med deltakerne. Deltakere vil naturligvis reagere på budskapet og gi kommentarer, men det er ikke den samme åpne prosessen som i en workshop.
 • Dette kan være et godt format hvis du vil lære opp multiplikatorer i et særlig aspekt ved kampanjen.

Konferanser

 • Arrangementene som potensielt involverer det største antall deltakere, er konferanser.
 • De kan også omfatte et element av mediekommunikasjon.
 • De kan også være åpne for publikum.