Verktøysett for kampanje

Konkurranser

Egnet for:

Mellomstore til store organisasjoner.

Hvordan kan den brukes?

En konkurranse relatert til HMS-emner kan kjøres samtidig med kampanjen din. Det kan være en foto- eller videokonkurranse eller en konkurranse om den beste HMS-gadgeten.

Fordeler

 • Konkurransen kan være et flott verktøy for å støtte kampanjen og forsterke dets hovedbudskap.
 • Takket være konkurransen kan du skape interesse for HMS-emner blant folk flest.
 • Selv unge mennesker kan være interessert i emnet. Under EU-OSHAs fotokonkurranse i 2011 sendte nesten tusen mennesker inn bilder for vurdering!

Begrensninger

 • Denne slags konkurranse krever et internt engasjement fra en virksomhet:
  • Engasjere en bred målgruppe
  • Forberede utvelgingsprosedyren osv.
  • Det kan også være kostnadsintensivt hvis du vurderer å tilby økonomisk belønning.

Hvem vil delta?

 • Tenk rundt målgruppen:
  • Vil du involvere allmennheten?
  • Eller spesifikke grupper (f.eks. bare arbeidstakere, bare ungdom)

Publisere konkurransen

 • Tenk på hvordan du kan nå ut til potensielle deltakerne: Vurdere å bruke sosiale medier hvis allmennheten er involvert.
 • Sett opp en konkurransenettside.

Vinnerkriterier

 • Tenk på de konkrete kravene deltakerne må oppfylle for å vinne konkurransen.
 • Velg juryen som skal vurdere om deltakere oppfyller disse kravene.
  • Prøv å involvere en velkjent person til å representere juryen, f.eks. en ansett profesjonell fotograf hvis det er en fotokonkurranse.

Regler og utvelgingsprosedyre

 • Utarbeid en utvelgingsprosedyre: Hvis du har et eget konkurransenettsted, kan du laste opp et påmeldingsskjema der.
 • Påse at reglene er klare og presise, og at alle påmeldingsskjemaene er forståelige.
 • Hvis du forventer et stort antall deltakere, bør du vurdere å dele utvelgingsprosedyren i to faser:
  • Forhåndsutvelging
  • Endelig utvelging.

Tidslinjer

 • Når det gjelder tidslinjer, bør du organisere konkurransen samtidig med kampanjen.
 • Det siste arrangementet kan knyttes til avslutningsarrangementet i kampanjen.

Publisitet

 • Involver mediene. Gi dem bildene (hvis det er en fotokonkurranse) eller annet visuelt materiell.
 • Ordne intervjuer med konkurrenter og jury.