Punten van aandacht


Digitaalplatformwerk

Digitaalplatformwerk creëert nieuwe kansen voor bedrijven en werknemers, bijvoorbeeld voor mensen die wellicht meer moeite hebben om toegang te krijgen tot de traditionele arbeidsmarkt. Digitaalplatformwerk is werk dat wordt geleverd via, op of door middel van een onlineplatform.

Het meest gangbare platformbedrijfsmodel heeft de vorm van een onlinemarktplaats waar de vraag naar en het aanbod van werk op elkaar worden afgestemd. Vaak gaat het om banen in beroepen en sectoren zoals de vervoerssector (bezorgers en taxichauffeurs) en schoonmakers en klusjesmensen (die worden blootgesteld aan chemische producten en een hoog risico lopen op uitglijden, struikelen en vallen). Digitaalplatformwerk wordt beheerd door algoritmen, die invloed uitoefenen op de toewijzing van werk en de vergoeding, en werknemersgegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om het toezicht te vergroten.

Door de atypische werkrelaties met de exploitanten van digitale platforms worden digitaalplatformwerkers blootgesteld aan verhoogde risico’s. Zij hebben ook een slechte onderhandelingspositie en weinig controle over hun werk. Dit is meteen duidelijk in de sectoren bezorging en vervoer, waar werknemers zich op locatie bevinden, lager geschoold zijn en te maken krijgen met een hoge mate van platformcontrole.

Platformwerkers worden ook geconfronteerd met isolatie, intensivering van het werk, lange werktijden en digitale monitoring en bewaking, wat tot hoge stressniveaus kan leiden. Hun arbeidssituatie beperkt echter hun toegang tot bescherming. Aangezien platformwerkers gewoonlijk zelfstandigen zijn, zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en gezondheid op het werk. Platforms zijn niet verplicht om maatregelen te nemen om de bescherming van platformwerkers te verbeteren.

Lees meer over hoe de risico’s van digitaalplatformwerk kunnen worden voorkomen of tot een minimum kunnen worden beperkt.