Casestudy‘s


Risico’s voor de veiligheid en gezondheid bij pakketbezorgingswerk dat via digitale arbeidsplatforms wordt verricht

Pakketbezorgings- of koerierdiensten worden steeds vaker georganiseerd via digitale arbeidsplatforms. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van de veiligheid en gezondheid van bezorgers en koeriers. Platformwerkers die bezorgingsdiensten verrichten weten vaak niet welke opdrachten hun te wachten staan, hoeveel tijd deze vergen en waar ze moeten worden uitgevoerd. Ook is er in toenemende mate sprake van onderaanneming en atypische arbeidsovereenkomsten. 

In deze casestudy wordt gekeken naar pakketbezorging in de platformeconomie. In dit kader wordt onderzocht welke risico’s voor de veiligheid en gezondheid zich voor platformwerkers voordoen bij pakketbezorging via digitale arbeidsplatforms.

Tevens gaat de studie in op het voorkomen en beheersen van risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Tot slot wordt gewezen op het toenemende belang van pakketbezorgingsdiensten, die minder in de aandacht staan dan maaltijdbezorging en personenvervoer.

Download pdf icon in: