Casestudy‘s


Risico’s voor de veiligheid en gezondheid bij handwerk dat via digitale arbeidsplatforms wordt verricht

Arbeiders als loodgieters en elektriciens hebben te kampen met ernstige uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Daarbij gaat onder meer om werken in ongemakkelijke houdingen, het uitvoeren van lastige manuele taken, het tillen van zware voorwerpen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, uitglijden, struikelen en vallen, alsook verbaal geweld, intimidatie en pesten.

In deze casestudy wordt gekeken naar handwerk dat via digitale arbeidsplatforms wordt verricht. Er worden risico’s beschreven waarmee arbeiders worden geconfronteerd als zij handwerk verrichten via een digitaal . Ook wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij of een belemmering kunnen vormen voor het beheersen van VGW-problemen en -risico’s in verband met dergelijk werk.

Tevens worden praktijken en maatregelen van digitale arbeidsplatforms onder de loep genomen om te onderzoeken of en hoe dergelijke risico’s kunnen worden beheerst.

Download pdf icon in: