Publicaties


Veiligheid en gezondheid op het werk bij digitaalplatformwerk: lessen uit regelgeving, beleid, acties en initiatieven

De prevalentie en de activiteiten van onlineplatforms, die worden ingezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, zijn de afgelopen 10 jaar snel toegenomen in de EU. De antwoorden op deze opkomende platformeconomie waren aanvankelijk beperkt en meestal afkomstig van bedrijven, werknemers en hun vertegenwoordigende organisaties, en lokale en regionale beleidsmakers. Het verschijnsel krijgt steeds meer aandacht op EU- en nationaal niveau, waarbij nu ook meer nadruk wordt gelegd op arbeidsomstandigheden en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van digitale platformwerkers.

In deze beleidsnota worden belangrijke bevindingen en lessen uit een diepgaande studie naar VGW-gerelateerde regelgeving, beleidsmaatregelen, strategieën, initiatieven, acties en programma’s belicht. De beleidsnota is gebaseerd op vier casestudy’s, literatuuronderzoek en overleg met de nationale focal points van EU-OSHA.

Er wordt gekeken naar VGW-uitdagingen en antwoorden op digitaalplatformwerk, alsook naar ontwikkelingen in Spanje, Italië en Frankrijk. Vier belangrijke lessen voor beleidsmakers en besluitvormers bieden overwegingen voor de toekomst en concrete aanbevelingen voor het verbeteren van VGW-problemen bij digitaalplatformwerk.

Download pdf icon in: