Casestudy‘s


Risico’s voor de veiligheid en gezondheid bij het modereren van online content via digitale arbeidsplatforms

Het modereren van online content via digitale arbeidsplatforms gaat gepaard met stress, is emotioneel en fysiek uitputtend en kan aandoeningen aan het bewegingsapparaat veroorzaken. Digitale arbeidsplatforms ondernemen niets of te weinig om dergelijke ernstige risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk aan te pakken.

In deze casestudy wordt onderzocht welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s deze verhoudingsgewijs nieuwe vorm van werk inhoudt voor platformwerkers. Ook wordt daarin nagegaan of en hoe dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen en beheerst, waarbij de nadruk wordt gelegd op praktijken en maatregelen die door platforms kunnen worden ingevoerd.

Download pdf icon in: