Punten van aandacht


Werknemersbeheer via artificiële intelligentie

Succesvolle managers proberen de productiviteit te waarborgen, werknemers te motiveren en een positieve sfeer te creëren. Artificiële intelligentie (AI) en op algoritmen gebaseerde systemen kunnen managers helpen door beheertaken op de werkplek te automatiseren. Hierdoor kan de werkorganisatie voor zowel werkgevers als werknemers worden geoptimaliseerd. Zo kunnen algoritmen de toekomstige vraag van klanten voorspellen. Hierdoor kunnen diensten worden gepland om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel wordt ingezet en de negatieve gevolgen van een beperkte personeelsbezetting worden voorkomen. Beheer op basis van algoritmen kan ook worden gebruikt om taken toe te wijzen aan werknemers op basis van hun capaciteiten en vaardigheden.

Er moet echter rekening worden gehouden met een aantal psychosociale risico’s. De meest voorkomende klacht is dat werknemers zich minder autonoom voelen, omdat hun besluitvormingscapaciteit beperkt wordt. Zij krijgen het gevoel dat ze niet langer de controle over hun werk hebben. Daarnaast voelen zij zich onder druk gezet om sneller te werken, wat leidt tot werkgerelateerde stress, gezondheidsproblemen en ongevallen.

Om ervoor te zorgen dat op AI gebaseerde werknemerssystemen een positieve impact hebben, is het belangrijk om met de werknemers samen te werken om op te bouwen. Als eerste stap moeten werknemers worden geraadpleegd en in staat worden gesteld om deel te nemen aan de opzet en de ingebruikname van algoritmische beheersystemen. Transparantie is van essentieel belang.

Ontdek hoe u met behulp van onze campagnemiddelen optimaal gebruik kunt maken van op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer.