Publicaties


Diversiteit van de beroepsbevolking en digitale arbeidsplatformen: gevolgen voor de veiligheid en gezondheid op het werk

De digitale platformeconomie is snel aan het groeien en heeft banen te bieden die net zo divers zijn als de werknemers zelf. Allochtone werknemers en leden van etnische minderheden verrichten vaker , dat ook kansen kan bieden voor personen met een handicap en vrouwen.

Maar hoewel digitaal werk een opstap kan vormen naar ander werk, kan het ook een doodlopende weg zijn. In deze discussienota wordt ingegaan op de werkomstandigheden in de digitale platformeconomie en de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor bepaalde groepen werknemers.

De bevindingen laten zien hoe digitaal platformwerk kan dienen als springplank naar zeker, veilig en gezond werk.

 

Download pdf icon in: