Punten van aandacht


Automatisering van taken

Een nieuwe generatie robotsystemen met artificiële intelligentie (AI) op de arbeidsmarkt moet werknemers helpen door alledaagse en repetitieve taken over te nemen. Deze robotsystemen kunnen ook worden gebruikt om taken te verrichten die risicovol en complex zijn. Door taken over te nemen die mensen niet kunnen, mogen of willen uitvoeren, kan werknemers voor letsel behoeden. Hierdoor krijgen werknemers ook meer tijd om nieuwe vaardigheden te leren en creatiever te zijn in hun werk.

Het gebruik van digitale technologieën voor de van taken brengt echter ook een aantal risico’s en uitdagingen met zich mee. De lijst omvat onder meer minder aandacht voor de menselijke situatie, overmatige afhankelijkheid van de geautomatiseerde systemen of het mogelijke verlies van specifieke vaardigheden van werknemers. Werknemers kunnen verlies van autonomie, angst voor het verliezen van hun baan en gebrek aan in het systeem ervaren. Een andere uitdaging bestaat in de noodzaak van waarbij werknemers worden opgeleid om de nieuwe robottechnologie te gebruiken en tegelijkertijd het verlies van belangrijke competenties moet worden voorkomen.

Gezien deze factoren moet bij de invoering van op AI gebaseerde robotsystemen voor de automatisering van taken een “human-in-command”-benadering worden gevolgd. Op die manier kunnen werknemers de automatisering in hun voordeel gebruiken en tegelijkertijd de controle over het werkproces behouden.

Bekijk ons campagnemateriaal voor meer informatie.