Punten van aandacht


Slimme digitale systemen

Het gebruik van sensoren heeft een grote verschuiving teweeggebracht in de veiligheid op de werkplek. Slimme digitale systemen beschermen werknemers door de veiligheid op het werk in potentieel gevaarlijke sectoren te handhaven en te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn slimme persoonlijke beschermingsmiddelen, wearables die vroegtijdige tekenen van lichamelijke, spiergebonden en geestelijke vermoeidheid kunnen bespeuren, evenals mobiele of vaste systemen die sensoren of camera’s gebruiken om gevaren op te sporen.

Hoewel deze technologieën zijn ontworpen om de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren, brengen zij ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Zo kunnen werknemers bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een verlies van controle over de taken die zij uitvoeren en te afhankelijk worden van technologie. Een overmatige afhankelijkheid van technologie kan tot fouten leiden en het risico op ongevallen verhogen. Het is ook mogelijk dat de door de digitale systemen verzamelde gegevens onnauwkeurig, beperkt of zelfs bevooroordeeld zijn. Bovendien verzamelen deze systemen zeer gevoelige persoonsgegevens, die kunnen worden misbruikt voor het monitoren en bewaken van werknemers.

Om al deze kwesties aan te pakken, is het van essentieel belang dat werknemers en hun vertegenwoordigers bij elke stap worden geraadpleegd – van de ontwerpfase tot de implementatie van de systemen.

Bekijk ons campagnemateriaal voor meer informatie.