Casestudy‘s


Risico’s voor de veiligheid en gezondheid bij programmeerwerk dat op afstand via digitale arbeidsplatforms wordt verricht

Programmeurs voeren taken uit zoals het schrijven en testen van code, wat veel zitten en langdurig computergebruik inhoudt. Bij hun werk worden zij blootgesteld aan ernstige lichamelijke en psychische gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Deze risico’s zijn vaak nog groter als zij op afstand werken.

In deze casestudy wordt gekeken naar programmeerwerk dat op afstand via digitale arbeidsplatforms wordt verricht. In dit kader wordt onderzocht welke risico’s voor de veiligheid en gezondheid zich voor platformwerkers voordoen bij dit type werk.

Verder wordt in de studie nagegaan of en hoe dergelijke risico’s kunnen worden voorkomen en beheerst, waarbij de nadruk wordt gelegd op praktijken en maatregelen die door platforms kunnen worden ingevoerd. Ook worden interviews met werknemers en vertegenwoordigers van platforms gepresenteerd.

Download pdf icon in: